Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Blog (Page 2)

Separacja i rozwód są instytucjami, które są do siebie podobne. Poza cechami wspólnymi separacja charakteryzuje się istotnymi różnicami. Kiedy separacja? Analogicznie do rozwodu separacji może żądać każdy z małżonków. Separacja podlega również takiej samej właściwości sądu jak przy sprawie o rozwód. Właściwy jest więc Sąd Okręgowy, w okręgu którego małżonkowie posiadali ostatnie

Podział majątku wspólnego może nastąpić: na mocy orzeczenia Sądu; na mocy umowy. Na czym polega sądowy podział majątku wspólnego? Sądowy podział majątku wspólnego małżonków następuje na mocy orzeczenia Sądu. W sprawie o podział majątku wspólnego właściwy jest zawsze Sąd Rejonowy, niezależnie od wartości majątku wspólnego małżonków. Wniosek o podział majątku wspólnego po

Sąd wydaje postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku jedynie na wniosek. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy złożony został wniosek o dział spadku, zaś nie przeprowadzone zostało wcześniej postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia sadku. Kiedy należy stwierdzić prawa do spadku po zmarłym? Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć w każdym czasie.