O nas

Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz zajmuje się kompleksową pomocą prawną zarówno klientów indywidualnych (osób fizycznych) oraz prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek oraz pozostałych przedsiębiorców.

W jakich sprawach może pomóc adwokat?

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej na każdym etapie postępowania oraz prowadzimy sprawy w postępowaniach egzekucyjnych.

Z uwagi na szeroki zespół kancelarii w Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz znajdziesz specjalistę z każdej dziedziny prawa. Adwokaci z naszej kancelarii podchodzą indywidualnie do każdej ze spraw, z odpowiednim zaangażowaniem oraz poświęcają niezbędny czas dla właściwego rozwiązania problemu.

Czy adwokat musi zachować tajemnicę?

Nasi Adwokaci świadczą obsługę prawną na najwyższym poziomie. Naczelną zasadą związaną z udzielaniem pomocy prawnej i prowadzeniem spraw jest zachowanie tajemnicy adwokackiej. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Przepis ten stanowi fundament wykonywania zawodu adwokata, gwarantując poszanowanie praw i wolności obywatelskich oraz umożliwia prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i systemu prawnego w demokratycznym państwie prawa. Jak dalej wskazuje w/w ustawa, obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie i nie można zwolnić adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Działania podejmowane przez naszych adwokatów mają na celu kompleksowe przygotowanie i prowadzenie spraw, tak aby maksymalnie odciążyć naszych klientów i angażować ich w prowadzone sprawy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

© 2020 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz