Prawo kanoniczne - kancelaria adwokacka Bialystok-Adwokaci.eu

Prawo kanoniczne

Adwokaci działający w ramach naszej kancelarii prowadzą procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa zapewniając w razie potrzeby pełną asystencję procesową przed Trybunałami kościelnymi w trakcie całego procesu. Reprezentujemy tak strony powodowe jak i pozwane przed trybunałami kościelnymi w całej Polsce.

Z racji innej konstrukcji procesu kanonicznego od procesu cywilnego rola adwokata w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbiega od zadań adwokata w sprawach cywilnych czy karnych.

Co do zasady, nominację do pełnienia roli adwokata stron otrzymuje się dla określonego Sądu kościelnego (np. adwokat stron przy Sądzie Kościelnym we Ełku, czy adwokat stron przy Sądzie kościelnym w Łomży). W Sądach kościelnych, w których nasi prawnicy nie zostali ustanowieni adwokatami, nasza pomoc polega na stałym doradztwie i przygotowaniu wszystkich pism procesowych oraz w miarę możliwości na obecności w Sądzie podczas publikacji akt sprawy. Oznacza to, że w ramach procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie określanego jako tzw. "rozwód kościelny" lub "unieważnienie małżeństwa" czy "unieważnienie sakramentu małżeństwa") wykonujemy następujące czynności:

Dla stron powodowych i pozwanych:


 •  konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 •  sporządzenie skargi powodowej
 •  rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku jej odrzucenia przez Trybunał)
 •  pomoc w doborze materiału dowodowego
 •  redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości
 •  przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków (w niektórych sądach)
 •  stawiennictwo na publikacji akt (w niektórych sądach)
 •  przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opnie biegłego psychologa (w zależności od sprawy)
 •  przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt
 •  przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła (pismo końcowe przed wydaniem wyroku)
 •  apelacja do II instancji
 •  prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce
 •  apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja, oraz kolejne turnusy w Rocie Rzymskiej)
 •  zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis)

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz