Prawo pracy

Prawo pracy jest jedną z kluczowych kompetencji naszej kancelarii. Nasi prawnicy posiadają rozległe doświadczenie w tej dziedzinie prawa i chętnie pomagają osobom fizycznym i instytucjom w tym zakresie. Nasze doświadczenie w zakresie prawa pracy gromadziliśmy w toku nauki oraz współpracy z przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi.

W materii prawa pracy dla naszych klientów świadczymy usługi w zakresie czynności pozasądowych i sądowych.

Zakres czynności pozasądowych, obejmuje m. in.:

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządanie kontraktów menedżerskich
 • sporządzanie klauzuli o zakazie konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę
 • sporządzanie i opiniowanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron,
 • rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i
 • porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy
 • czynności w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracowników:
 • przygotowanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów funduszy świadczeń socjalnych, zasad dysponowania funduszem
 • czynności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • czynności w zakresie zwolnień grupowych, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 • czynności w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników
 • odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi

Inne czynności pozasądowe obejmujące takie zagadnienia jak:

 • czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, odwołanie z urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie, plan urlopów
 • urlop bezpłatny, urlop macierzyński, prawo do dodatkowego urlopu
 • macierzyńskiego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlop wychowawczy
 • układy zbiorowe pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy;
 • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców
 • wynikające z ustawy o związkach zawodowych;
 • wypadki przy pracy
 • mediacje

Zakres czynności sądowych obejmuje m. in.:

 • napisanie pozwu, w zakresie ustalenia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
 • pozyskanie odszkodowania za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa o pracę
 • czynności w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany,
 • wypadki przy pracy

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz