Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Prawo pracy

Prawo pracy

w

Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy zarówno na rzecz pracowników jak też pracodawców. Oferuje konsultacje oraz zastępstwo procesowe w sprawach ze stosunku pracy. Do zakresu zainteresowania adwokatów należą sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy, wypowiedzenia warunków pracy i płacy, zaległego wynagrodzenia za pracę, odszkodowania z tytułu dyskryminacji i mobbingu, odpraw, kar dyscyplinarnych oraz odszkodowania za szkody wyrządzone pracownikowi lub pracodawcy.

Czy adwokat może pomóc przy wypowiedzeniu umowy o pracę?

Jeśli zamierzasz rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę, zgłoś się do adwokata. On pomoże Ci w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i skutecznie przeprowadzi całą procedurę.

Jeżeli rozwiązano z tobą umowę o pracę tobie także przyda się kontakt z adwokatem. Gdy wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub narusza przepisy prawa istnieje podstawa do wystąpienia do sądu pracy z pozwem o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia ewentualnie o przywrócenie do pracy bądź o odszkodowanie. W przypadku przywrócenie do pracy przez sąd przysługuje Ci wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Dodatkowo w przypadku dyskryminacji lub mobbingu masz prawo do odszkodowania. Jeśli pracodawca złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego adwokat pomoże Ci przygotować stosowne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa mobbingu.

Jakie dokumenty może przygotować adwokat?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz świadczą fachową i kompleksową pomoc w takich czynnościach pozasądowych jak: sporządzanie umów o pracę, sporządzanie kontraktów menedżerskich, sporządzanie klauzuli o zakazie konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa, sporządzanie i opiniowanie regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, sporządzanie i opiniowanie wypowiedzeń umów o pracę, przygotowywanie porozumień stron, przygotowywanie dokumentacji w zakresie rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy, czynności w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracowników, przygotowywanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej, sporządzanie i opiniowanie regulaminów funduszy świadczeń socjalnych, zasad dysponowania funduszem, czynności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, czynności w zakresie zwolnień grupowych, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, czynności w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników, odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi oraz w wielu innych kwestiach.

pomoc w zakresie prawa pracy

Skontaktuj się z nami