Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Sprawy Gospodarcze / Prawo Gospodarcze

Prawo i sprawy gospodarcze

w

Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz wychodzi na przeciw potrzebom przedsiębiorców pomagając skutecznie rozwiązywać ich problemy związane z codziennym funkcjonowaniem, w formie stałych obsług oraz w formie zleceń. Tutaj uzyskasz procesjonalną pomoc prawną na etapie przedsądowym, przy negocjacjach, w sporze przed sądem, w postępowaniu rejestracyjnym, jak również w toku egzekucji komorniczej.

Czy adwokat pomoże w sprawie gospodarczej?

Adwokat jako twój pełnomocnik pomoże wyegzekwować należne Ci świadczenie od nieuczciwego kontrahenta, zarówno te pieniężne jak też niepieniężne. Wniesie pozew do sądu, który może skutkować wydaniem nakazu zapłaty bez konieczności długotrwałego procesu sądowego. W przypadku sporów sądowych adwokat przedstawi przed sądem argumenty i dowody na poparcie twoich twierdzeń. Podejmie wszelkie działania prawne w celu doprowadzenia do wydania sprawiedliwego wyroku. Do adwokata warto zwrócić się także gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji okaże się dla ciebie niekorzystne. Profesjonalny pełnomocnik przygotuje apelację i będzie popierał ją przed sądem odwoławczym, aby skorygować wadliwe decyzje sądu pierwszej instancji. W razie potrzeby adwokat uprawniony jest do wywiedzenia skargi kasacyjnej do Sadu Najwyższego.

Jakie postępowania może prowadzić adwokat?

Adwokat pomoże ci w walce z podmiotami dopuszczającymi się czynów nieuczciwej konkurencji, umożliwi zarejestrowanie spółki, znaku firmowego oraz patentu na innowacje.

Adwokat zagwarantuje Ci sprawne i profesjonalne przygotowanie projektów wszelkich umów związanych z obrotem gospodarczym tak, aby w należyty sposób zabezpieczyć twój interes oraz uchronić cię przed wszelkimi niebezpieczeństwami towarzyszącymi zawarciu umowy na przyszłość. Pełnomocni wesprze cię fachową wiedzą prawną w toku postępowania przetargowego jak też na etapie realizacji zamówienia. Udzieli pomocy prawnej w sporze z pracownikiem. Pomoże także wyegzekwować świadczenia od partnerów zagranicznych w obrocie międzynarodowym.

W sytuacji gdy popadłeś w kłopoty finansowe adwokat udzieli Ci pomocy w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, aby uchronić twoją firmę przed bankructwem.

Jakie są wymogi pozwu w sprawie gospodarczej

Co jest niezmiernie istotne, ustawodawca przewidział odrębną procedurę w sprawach gospodarczych. W związku z tym postępowanie w sprawach gospodarczych charakteryzuje się daleko posuniętym rygoryzmem i formalizmem. Obostrzenia postępowania gospodarczego występują niezależnie od tego, czy strona jest zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika, czy też występuje w sprawie samodzielnie. Szczególnym przykładem rygorów postępowania gospodarczego jest instytucja tzw. prekluzji procesowej. W stosunku do powoda polega ona na obowiązku już w pozwie podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania. Z kolei prekluzja dowodowa w stosunku do pozwanego polega na tym, że pozwany jest zobowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania w pierwszym piśmie procesowym kierowanym do sądu.

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz zapewnią, iż będziesz w stanie odpowiednio przygotować się do sprawy sądowej, a następnie będziesz należycie reprezentowany w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego.

pomoc adwokatów z zakresu prawa gospodarczego

Skontaktuj się z nami